Share

Avis legal

Dades legals del domini i la pàgina web

Alexherce.com  és un domini registrats per l’empresa ALEX HERCE, S.L. inscrita al Registre Mercantil de Girona, inscripció GI-xxxxx, tom xxxx, full xxx amb data xxxxxx, en la seva condició de titular de la present pàgina web i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

ALEX HERCE, S.L.
N.I.F.: B-17948902

Urb Mas Trempat  C/ Joncs
17220 Sant Feliu de Guíxols
Telèfon: +34 625 164 998
Correu electrònic: info@alexherce.com

 

Política aplicada a les dades dels usuaris

Alexherce.com en compliment del que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, l’informa que les dades personals facilitades, seran emmagatzemades en un fitxer de dades de caràcter personal, inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, titularitat de Internetgirona.com, que en cap cas seran cedides o comunicades a terceres empreses.

L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat exclusiva de mantenir-lo informat sobre la promoció en la qual es troba interessat, així com el seguiment comercial i la finalitat estadística.

Alexherce.com, té implantades totes les mesures de seguretat exigides pel RD. 994/99, a fi de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats.

L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació escrita a:

Alexherce.com
Urb Mas Trempat  C/ Joncs
17220 Sant Feliu de Guíxols